Dziś jest Sobota, 23.06.2018,imieniny Albina, Wandy, Zenona
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2013-02-21 13:09:24

Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Warszawskim Zachodnim


Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie potrwa w od 26 lutego do 28 marca 2013 r. i swoim zasięgiem obejmie wszystkie gminy powiatu.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku, (Dz. U. z 2012r., poz. 1358)
    Kwalifikacja wojskowa obejmie mężczyzn urodzonych w 1994 roku, a także tych urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 1992-1993, wobec których orzeczono czasową niezdolność do służby wojskowej i albo okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji. Przed komisją będą się też musiały stawić osoby, które złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.
    Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1989-1994, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków.
    Mężczyźni po ukończeniu 19 lat będą się stawiać do tej kwalifikacji obowiązkowo. Ci, którzy nie będą chcieli wstępować do wojska, zostaną przeniesieni do rezerwy i będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
    Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
- książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn (np. egzamin maturalny) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli były do tego zobowiązane), a najpóźniej 31 grudnia 2012 r. ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłoszenia się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody

KOMISJA KWALIFIKACYJNA DLA PWZ - siedziba
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. Filia w Ożarowie Mazowieckim
Poznańska 127
05-850 Ożarów Mazowiecki

Źródło: http://warszawaochota.wku.wp.mil.pl/pl/5526.html

Galeria: