Dziś jest Czwartek, 26.04.2018,imieniny Marii, Marzeny, Ryszarda
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2013-04-08 15:12:56

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „VIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza – II etap” - Uwagi do 15 kwietnia


W dniu 8 kwietnia 2013 r. do Urzędu Gminy Kampinos wpłynęła Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego ‘Ryś’ Kampinos na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) – w tzw. trybie pozakonkursowym: Rodzaj zadania – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji; Tytuł zadania - „VIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza – II etap”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę organizacji pozarządowej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia/publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

W związku z powyższym, pisemne uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 lub wysłać na adres e-mail:
adm@kampinos.pl , w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r., do godz. 15.30.
 
Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DOC)

Załączniki

Typ Temat
załącznik Pismo przewodnie
załącznik Oferta
załącznik Wyciąg z wpisania do ewidencji