Dziś jest Sobota, 23.06.2018,imieniny Albina, Wandy, Zenona
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2013-04-09 10:06:40

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „I Majówkowy Zlot Rowerowy” - Uwagi do 16 kwietnia


W dniu 8 kwietnia 2013 r. do Urzędu Gminy Kampinos wpłynęła Oferta Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) – w tzw. trybie pozakonkursowym: Rodzaj zadania – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; Tytuł zadania - „I Majówkowy Zlot Rowerowy”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot,  na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę organizacji pozarządowej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia/publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
W związku z powyższym, pisemne uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 lub wysłać na adres e-mail:
adm@kampinos.pl , w terminie do dnia 16 kwietnia 2013 r., do godz. 15.30.

Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DOC)

Załączniki

Typ Temat
załącznik Pismo przewodnie
załącznik Oferta
załącznik Wypis z KRS