Dziś jest Sobota, 05.12.2020,imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny
Strona główna »  Informacje o Gminie

Informacje o Gminie

wstecz
drukuj

2009-06-10 13:21:00

Charakterystyka Gminy


Położona w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego Gmina Kampinos stanowi drobną część wielkiego makroregionu nizin środkowej Polski, zwanego ‘Krainą wielkich dolin’. Obejmuje tereny Niziny Mazowieckiej: Równinę Błońsko - Łowicką oraz Kotlinę Warszawską.
Administracyjnie należy do Powiatu Warszawskiego Zachodniego.


W skład gminy wchodzi 21 sołectw (4 tys. mieszkańców).
Siedziba Urzędu Gminy, miejscowość Kampinos, komunikacyjnie związana jest z Warszawą, Sochaczewem, Grodziskiem Mazowieckim, Błoniem i Lesznem. Leży niedaleko tak ważnych ośrodków turystycznych, jak: Żelazowa Wola, Niepokalanów i Brochów.

Położenie gminy w bliskiej odległości od Warszawy i w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych stwarza możliwości i doskonałą bazę lokalizacyjną dla firm z branży logistycznej i spedycyjnej, magazynowej, produkcyjnej, jak również usługowo-handlowej i turystycznej.

Przedsiębiorczość w Kampinosie to przede wszystkim małe podmioty gospodarcze działające w branży usług i handlu.

Gmina Kampinos jest miejscem będącym enklawą nieskażonej przyrody - miejscem od wieków nierozerwalnie związanym terytorialnie i historycznie z Kampinoskim Parkiem Narodowym uznanym w 2000 roku przez UNESCO ~ MaB za Światowy Rezerwat Biosfery i europejską ostoję ptaków.
Park jest bardzo ważnym miejscem turystyki edukacyjnej, krajoznawczej, a także rekreacyjnej (szczególnie weekendowej) i niezaprzeczalnie – integralną częścią Gminy Kampinos.
Na terenie jednego z dziesięciu puszczańskich rezerwatów ścisłych - w Granicy - krzyżują się liczne szlaki turystyczne, które ukazują krajoznawcze walory Puszczy, wiodą również do zabytków i Miejsc Pamięci Narodowej.   

Walory przyrodnicze gminy oraz jej lokalizacja sprawiają, że jest to ulubiony teren wycieczek krajoznawczych mieszkańców stolicy (i nie tylko).  
 

Zachęcamy Państwa do cyklicznego odwiedzania Gminy Kampinos
oraz do wielokrotnego korzystania z wyjątkowych walorów turystycznych
 - największego jej bogactwa. 

                                         Życzymy przyjemnego wypoczynku!


Historia Gminy

Pierwsza wzmianka o lokowanej na prawie chełmińskim miejscowości zwanej Białym Miastem pochodzi z 1377 roku. W 1414 r. książę mazowiecki nadał tytuł wójta Kampinosu Czestkowi z Kocięcina. Przyznane w tym samym roku prawa miejskie miejscowość utrzymywała przez blisko półtora wieku.


W drugiej połowie XV wieku Kampinos należał do dóbr książąt mazowieckich. W 1508 roku król Zygmunt Stary oddał miasto w dzierżawę Andrzejowi Radziejowskiemu, kasztelanowi sochaczewskiemu i staroście rawskiemu, a ten przekazał je swoim synom.

W 1557 roku Kampinos był jeszcze miastem, natomiast 22 lata później - zaledwie osadą puszczańską. W II połowie XVI wieku jego powierzchnia wynosiła 8,25 łana kmiecego oraz łan wójtowski. Kampinos stanowił wraz z okolicznymi lasami królewszczyznę należącą do starostwa mszczonowskiego.

Począwszy od XVI stulecia dobra kampinoskie posiadali m.in.: wielki kanclerz koronny - Jan Szembek, generał artylerii konnej i pierwszy minister króla Augusta III - Jerzy Mniszech, łowczy koronny - Franciszek Ksawery Branicki. W XVII wieku posesorką dzierżawy kampinoskiej była królowa Maria Ludwika. Wówczas to wybudowano drewniany kościół, młyn i karczmę. Ostatnim zarządcą Kampinosu - aż do momentu upadku Rzeczpospolitej w 1795 roku - był szambelan królewski Ludwik Gutakowski.

Z Kampinosu wyruszali na łowy Jan III Sobieski i Stanisław August.
W czasie powstania styczniowego w miejscowym późnoklasycystycznym dworze stacjonował sztab powstańczy Zygmunta Padlewskiego. Obiekt został wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku dla Adama Brońca. W okresie międzywojennym znajdowało się tam przedszkole oraz pensjonat letni personelu nauczycielskiego i uczniów gimnazjum, a w latach okupacji hitlerowskiej mieściła się placówka żandarmerii.
Po wojnie dwór pełnił funkcję schroniska PTTK. Obecnie jest on własnością prywatną.

15 września 1968 roku wieś Kampinos odznaczona została Krzyżem Grunwaldu III klasy nadanym jej mieszkańcom i ludności okolicznych wsi puszczańskich za ich patriotyczną postawę oraz w hołdzie bojownikom o wolność.

Historia herbu

Białe Miasto (Kampinos) tak jak wszystkie miasta posiadało swój herb. Bardzo trudne okazało się jego odszyfrowanie.
Przyjęto, że składają się na niego dwa herby: herb Gozdawa, który należał do dzierżawców Kampinosu Jasieńskich i herb Janosza rodziny Radziejowskich, we władaniu których najdłużej pozostawało miasto.
Herb przedstawia schematycznie zarysowane popiersie postaci ze złotą koroną na głowie, przed którą umieszczona jest duża czerwona tarcza z godłem.