Dziś jest Wtorek, 17.10.2017,imieniny Antonii, Ignacego, Wiktora
Strona główna »  Oświata

Oświata

wstecz
drukuj

2009-06-17 14:53:51

Oświata


Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
ul. Szkolna 5, 05-085 Kampinos
tel.: (22) 725 00 14; fax: (22) 725 00 79
NIP 118-16-64-499 ; Regon 015328045
e-mail:
zsp_kampinos@poczta.onet.pl

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku: od 7.30 do 15.30
p.o. Dyrektora Zespołu: mgr Krystian Ciszewski

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

tel.: (22) 725 00 54
e-mail: p.kampinos@wp.pl
Regon 013006219
Godziny pracy sekretariatu od poniedziałku do piątku: od 8.00 do 16.00
Z-ca Dyr. Zespołu ds. Przedszkola: mgr Marta Dobosz 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego
tel.: (22) 725 00 14
e-mail: sp.kampinos@wp.eu ; www.spkampinos.pl
Regon 000559440
Z-ca Dyr. Zespołu ds. Szkoły Podstawowej: mgr Karolina Miązek

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina
tel.: (22) 725 00 14, (22) 725 00 86
e-mail: g.kampinos@wp.pl
Regon 016054035
Z-ca Dyr. 


HISTORIA PLACÓWKI
 

  Historia Szkoły Podstawowej w Kampinosie sięga początku XX wieku, kiedy to najwyższą komórką oświatową było Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a pod pojęciem ‘szkoły’
ryła się Powszechna Szkoła Podstawowa licząca sześć, a potem siedem oddziałów. 

  W latach dwudziestych w Kampinosie nie było budynku szkoły, ponieważ spłonął on w czasie I wojny światowej. Dzieci uczyły się w starym budynku gminy, wikariatce i miejscowym dworku. Momentem przełomowym dla kampinoskiej społeczności było urządzenie w tutejszym ‘pałacu’ pensji dla dziewcząt z zamożnych rodzin. Wtedy też rozpoczęto starania u starosty sochaczewskiego o zgodę na budowę placówki oświatowej. 

  Z inicjatywy nauczyciela Adama Szewczyka na początku lat 30-tych zawiązał się komitet budowy szkoły do którego należeli wszyscy szanowani gospodarze. Wspólnymi siłami gromadzili materiał i organizowali prace budowlane. Wiele robót wykonano w czynie społecznym. 

  W 1931 roku wspólny wysiłek został uwieńczony sukcesem. W rok później ufundowano sztandar, który przez II wojnę światową przechowywała Karolina Mazurówna, a następnie Maria Wieczorek – zastępca, a potem dyrektor ‘nowej’ szkoły. 

   W czasie II wojny światowej w szkole mieścił się posterunek żandarmerii niemieckiej, a w wybudowanych przez okupanta piwnicach przetrzymywani byli więźniowie. Nauczyciele prowadzili tajne komplety. 

   Do 1970 roku funkcję dyrektora pełnił Adam Mazur. Jeszcze w tym samym roku jego następca Kazimierz Skierkowski rozpoczął starania o budowę nowoczesnej, obszerniejszej szkoły. 

  W nowym budynku przy ul. Szkolnej 5, pierwszy dzwonek zabrzmiał 1 września 1972 roku. a placówka stała się eksperymentalną Zbiorczą Szkołą Gminną (jedną z czterech w Polsce). Celem eksperymentu było wyrównanie poziomu nauczania między szkołą wiejską i miejską. 

   W założeniu szkoła kampinoska miała stać się szkołą środowiskową. Wyposażono ją w sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne, wprowadzono szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, uruchomiono świetlicę szkolną. Rada Pedagogiczna dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i osiągnięciami z nauczycielami z innych polskich szkół i kadrą nauczycielską z zagranicy m.in.: z Węgier, Szwecji, Danii i Niemiec.

   Patron szkoły - Zygmunt Padlewski

  19 września 1981 roku Szkole nadano imię Zygmunta Padlewskiego – bohatera walk powstania styczniowego, dowódcy sztabu powstańczego mającego w 1863 roku siedzibę w tutejszym dworku.

  Od 1 września 2002 r. w Kampinosie funkcjonuje Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi, w skład którego wchodzą: Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

  Od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2011 r. Dyrektorem Zespołu Szkół był p. Krzysztof Radkowski, od 1 marca 2011 r. p.o. Dyrektor Zespołu jest mgr Anna Rybka.
 

  Głównym źródłem niniejszego opracowania były materiały opublikowane na łamach ‘Gazety Jubileuszowej’ wydanej w 1997 roku z okazji 25-lecia Szkoły Podstawowej w Kampinosie.