Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

NUMERY KONT BANKOWYCH

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat (z wyjątkiem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wodę i ścieki) należy wpłacać
na konto Urzędu Gminy w banku:


WBS Warszawa O/Kampinos
Nr konta: 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003


Udostępnij