Archiwum Dzień: 2021-06-17

gminny dzień kobiet

4 MARCA 2023 R. GODZINA 17.00

Ogłoszenie o naborze na członka komisji- Zadanie Nr 2

Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2023 roku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2023 roku – Zadanie Nr 2

Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2023 roku.