Archiwum Dzień: 2021-06-17

Zamrożone ceny energii

Przypominamy, że gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r.

Planowane wyłączenia

17.03.2023 r.