Archiwum Dzień: 2021-06-17

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LX SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 27 marca 2023 r. o godz. 18.00 LX Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Warsztaty w bibliotece

25.03.2023 r.

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.