Archiwum Dzień: 2021-06-17

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2023- Zadanie Nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2023 WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 30.03.2023 r.

Informacja Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos”

Informuję, iż w dniu 28 marca br. odbyło si Walne Zgromadzenia Delegatów naszej spółki. W trakcie obrad, na podstawie przestawionych sprawozdań oraz na wniosek komisji rewizyjnej, delegaci udzielili zarządowi spółki absolutorium za 2022 rok.