Archiwum Miesiąc: czerwiec 2021

Przerwa w dostawie wody!

Z powodu awarii w miejscowości Wola Pasikońska, w dniu 28.04.2023 r. w godzinach 13:30 – 17:30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców mieszkających wzdłuż drogi powiatowej nr 3805W.

PSZOK NIECZYNNY!

W dniach 01, 02 i 03 maja 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

Zaproszenie do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego, do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Ostrzeżenie meteorologiczne

27.04.2023 r.

Zaproszenie

10.05.2023

Planowane wyłączenia

02.05.2023 r.