Archiwum Dzień: 2021-06-17

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LXII SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 18.00 LXII Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad: