Archiwum Dzień: 2021-06-17

21.06.2023 – V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do domów

Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r. organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Sekretarz Stanu Piotr Uściński zaprasza przedsiębiorców z powiatu grodziskiego, warszawskiego zachodniego i piaseczyńskiego
na spotkanie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną
Dom Kultury w Żabiej Woli ul. Warszawska 27
30 maja 2023 godzina 13:30