Archiwum Dzień: 2021-06-17

Lato w Zagrodzie

18 czerwca 2023 r.

Oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn.: „Aktywni w działaniu”

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia/publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Mistrz dyktand

W imieniu portalu edukacyjnego Dyktanda.pl oraz platformy Zday.pl, serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w trzeciej edycji konkursu „Mistrz dyktand”