Archiwum Dzień: 2021-06-17

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2024 WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 11.03.2024 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LXXV SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 18 marca 2024 r. o godz. 18.00 LXXV Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2024- Zadanie Nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2024 WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 08.03.2024 r.

Dzień Sołtysa

11.03.2024 r.