Archiwum Dzień: 2021-06-17

Konsultujemy zaktualizowaną „Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+”

W marcu pojawiła się szansa pozyskania dodatkowych środków z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na projekt, który zapewni kompleksowe wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz rozwój współpracy metropolitalnej. Aby ten projekt mógł być realizowany – wspólnie z gminami i powiatami współtworzącymi metropolię warszawską – zaktualizowaliśmy projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+” (Strategia ZIT wersja 2).