Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

XXXI Sesja Rady Gminy Kampinos

17 maja 2021 r. w Zespole Rekreacyjno Sportowym w Kampinosie A

Udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 18.00
XXXI Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX  Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 03 marca 2021 roku.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad XXX  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos
    z dnia 14 kwietnia 2021 roku.
  5. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  6. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  7.  Podjęcie uchwał:

1/ Projekt uchwały Nr XXXI/199/21 zmieniającej uchwałę Nr XXIX/186/21 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku,

2/ Projekt uchwały Nr XXXI/200/21 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci,

3/ Projekt uchwały Nr XXXI/201/21 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za 2020 rok,

4/ Projekt uchwały Nr XXXI/202/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie za 2020 r. oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny,

5/ Projekt uchwały Nr XXXI/203/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie,

6/ Projekt uchwały Nr XXXI/204/21 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,

7/ Projekt uchwały Nr XXXI/205/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego,

8/ Projekt uchwały Nr XXXI/206/21 w sprawie pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca,

9/ Projekt uchwały Nr XXXI/207/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos,

10/ Projekt uchwały Nr XXXI/208/21 zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok.

8. Informacja Wójta z bieżącej działalności urzędu.

9. Wolne wnioski.

  1. Zamknięcie obrad.                                                                           

                                                                                     Z poważaniem

                                                                                     Krzysztof Sucharski

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

Udostępnij