Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Mazowsze dla klimatu

W czerwcu Gmina Kampinos podpisała umowę o dotację z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pod nazwą „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Kampinos”. Przyznana dotacja w wysokości 4 920 zł, w 50% pokryje całkowita wartość zadania.
Akcja edukacyjno – informacyjna, zorganizowana zostanie w plenerze. Wykonawca w ramach zadania zapewni:
• stanowisko edukacyjno-informacyjne, które udzielać będzie niezbędnych informacji mieszkańcom dotyczących dobrych praktyk w zakresie czystego powietrza i eksploatacji źródeł ciepła, uchwały antysmogowej czy możliwych form dofinansowania do wymiany aktualnie posiadanych źródeł ciepła. Stoisko informacyjne skierowane do wszystkich mieszkańców – osób fizycznych, przedsiębiorców, pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych,
• zajęcia dla dzieci przekazujące informacje o właściwej eksploatacji źródeł ciepła w domach, dopuszczalnych paliwach (w tym o właściwej segregacji odpadów) i możliwościach wpływu na otaczające nas powietrze.
• przeprowadzanie symulacji kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej,
• przybliżenie mieszkańcom zakresu kontroli, przepisów prawnych, obowiązków kontrolującego i kontrolowanego oraz sposobu pobierania próbek popiołu do badania laboratoryjnego,
• opracowanie oraz wydrukowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w formie ulotek i plakatów.

Zadanie pn. „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Kampinos” współfinansowano ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego

Udostępnij

Udostępnij