Imieniny: Artemona, Justyny, Przemysławy

83. rocznica Bitwy pod Bzurą

W dniu 18 września 2022 r. na cmentarzu wojennym w Granicy oddaliśmy hołd poległym w czasie Bitwy nad Bzurą.

Udostępnij

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wieńców i powitaniem Pocztów Chorągwianych i Sztandarowych wystawionych przez: Wojsko Polskie, Policję, Państwową Straż Pożarną, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Kampinos, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Harcerzy z Ostrowa Wielkopolskiego, Grupę Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, a także Szkołę podstawową im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie i Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Błoniu. O godzinie 12:00 Mszę Świętą w intencji poległych odprawił Proboszcz Parafii Kampinos ks. Bogusław Zalewski. W dalszej części uroczystości był czas na przemówienia okolicznościowe Wójta Gminy Kampinos oraz Przewodniczącego Rady Gminy Kampinos. Głos zabrali także Pan Robert Duda, Radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego, który odczytał list od Pani Anity Czerwińskiej Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Posłankę na Sejm RP oraz Pan Marek Książek Zastępca Burmistrza Błonia, który  przekazał słowa skierowane przez Burmistrza Błonia Pana Zenona Reszkę.

Jak co roku, wśród przybyłych na uroczystości, gościliśmy delegację z Ostrowa Wielkopolskiego, która tradycyjnie, od wielu lat pielęgnuje z nami pamięć o poległych żołnierzach spoczywających w Granicy, w tym ich przodków służących w Armii Poznań 

Po uroczystościach zaprosiliśmy gości na grochówkę, która z racji chłodnej aury, w tym roku smakowała wyjątkowo.

Wszystkim uczestnikom uroczystości dziękujemy za przybycie, Szczególne podziękowania kierujemy do dowództwa 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej Bielice-Sochaczew za uświetnienie obchodów poprzez wystawienie warty honorowej przy pomniku zlokalizowanym na cmentarzu oraz obecność Pocztu Chorągwianego i asysty przy składaniu wieńców.

Słowa wdzięczności należą się również Burmistrzowi Błonia oraz ks. Proboszczowi za zaangażowanie i współpracę przy organizacji tych ważnych i podniosłych dla naszej społeczności uroczystości.

Autor zdjęć: Marek Babulewicz

Udostępnij