Imieniny: Aliny, Anety, Benona

AGROENERGIA

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisujących się w Program Priorytetowy „„Agroenergia” . Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

Udostępnij

Program skierowany jest do właścicieli i dzierżawców gospodarstw rolnych o powierzchni od 1 do 300 hektarów i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne. Mogą oni otrzymać dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, pomp ciepła oraz towarzyszących magazynów energii.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających
energię, zgodnie z poniższą tabelą:

Moc instalacji (kW)Dofinansowanie w formie dotacjiDofinansowanie w formie dotacji
Procentowy udział w koszach kwalifikowanychnie więcej niż (zł)
10 < kW < 30do 20%15 000
30 < kW < 50do 13%25 000


Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła
lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza
się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz
przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.
Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących
magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów
źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest
zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Szczegóły programu dotacyjnego dostępne są na stronie https://portal.wfosigw.pl/informacja-o-programie-1

Jednocześnie uruchomiony został program pn. „Współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” w ramach którego możliwe jest ubieganie się o pożyczkę na koszty kwalifikowane zadania nieobjęte dofinansowaniem w formie dotacji.

Szczegóły programu pożyczkowego dostępne są na stronie: https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/wspolfinansowanie-przedsiewziec-realizowanych-w-ramach-programu-priorytetowego-agroenergia-czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii/

Udostępnij