Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

Aktualizacja ewidencji obiektów w których świadczone będą usługi noclegowe

Informujemy o obowiązku zgłaszania obiektów, w których świadczone będą usługi noclegowe na terenie Gminy Kampinos (kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne), do prowadzonej przez Urząd Gminy „Ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie”. Ewidencji podlegają również pola biwakowe.

Udostępnij

Jednocześnie prosimy, aby w przypadku powstania zmian w funkcjonowaniu obiektów  wpisanych do w/wym. ewidencji (np. zmiana działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, zmiana liczby pokoi lub liczby miejsc noclegowych, zmiana nazwy obiektu, danych teleadresowych) lub zakończenia świadczenia usług hotelarskich również dokonać pisemnego zgłoszenia w tym zakresie.

Informacja:

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).

Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska.

Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie pokoi przez rolników.

Informację dot. gminnej „Ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie” uzyskać można w Urzędzie Gminy Kampinos, tel. 22 725 00 40, e-mail: urzad@kampinos.pl.

Wzory niezbędnych formularzy znajdują się na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1130

Udostępnij