Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Ankieta dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kampinos

Udostępnij

Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) Wójt Gminy sporządza roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy Kampinos za rok 2023, w tym  z poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Mając na uwadze konieczność uwzględnienia w ww. masie odpadów, które są kompostowane na terenie Państwa gospodarstw domowych proszę
o wypełnienie opublikowanej ankiety (dotyczy gospodarstw domowych, które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach) przygotowanej na podstawie wzoru rekomendowanego  przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Ankietę prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Kampinos w godzinach jego pracy lub do Państwa sołtysa w terminie do dnia 29.02.2024 r.

Udostępnij