Archiwum Autor: Gmina Kampinos

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni

Możliwość składania wniosków w terminie 01.04.2024 – 31.08.2024

Nabór na stanowisko Inspektor/Podinspektor ds. obsługi Rady i Komisji

Oferty na stanowisko należy składać do dnia 14.03.2022 do godziny 18.

Sejmik Województwa Mazowieckiego informuję o konsultacjach

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.

Czary z tkaniny

Zapraszamy 20 lutego o godzinie 15.00 do Domku Leśnego Puszczyk (Granica 6).

Walentynkowe warsztaty w „Puszczyku”

Nasi drodzy uczestnicy niedzielnych warsztatów „Makramowe laleczki na Walentynki” w Leśnym Domku Puszczyk.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Uwaga! Oblodzenie

Serdecznie zapraszamy

na warsztaty MAKRAMOWE LALECZKI NA WALENTYNKI.