Archiwum Autor: Gmina Kampinos

Klub Senior+

Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie Kampinos dotację w wysokości 63 135 złotych na „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” w 2023 roku.

Dotacja na realizację zadania

pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos w 2023 roku”.

Statystyki Programu Czyste Powietrze

AGROENERGIA

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisujących się w Program Priorytetowy „„Agroenergia” . Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych

Do 15 listopada trwa nabór wniosków prowadzony przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wymianę pokryć dachowych z azbestu.

W ramach Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży” gmina Kampinos realizuje zadanie Organizowanie działań edukacyjnych dla Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos.

AKTYWNA TABLICA 2022

W ramach Programu „Aktywna tablica” gmina zakupi sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w celu stosowania TIK na zajęciach w Szkole Podstawowej im. Z. Padlewskiego w Kampinosie.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kapinosie, 6 października odbyło się spotkanie z autorem książek – Panem Pawłem Maj.