Archiwum Autor: Gmina Kampinos

Zawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Kampinos

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30a, w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 18.00 II Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza przedstawicieli ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, w tym miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, na webinarium „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza przedstawicieli ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, w tym miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, na webinarium „Reforma wskaźników referencyjnych – aspekty ekonomiczne oraz prawne” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

nowe władze zaprzysiężone

W dniu 6 maja 2024 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Kampinos, podczas której radni złożyli uroczyste ślubowanie, wybrano prezydium rady oraz oficjalnie urząd objął nowy Wójt Piotr Grzelak.

planowane wyłączenia

23.05.2024 r.

BEZPŁATNY PROGRAM KASTRACJI, STERYLIZACJI I CHIPOWANIA ZWIERZĄT

Zapraszamy do skorzystania z Programu kastracji, sterylizacji i chipowania zwierząt właścicielskich oraz ujęcia ich w systemie identyfikacji zwierząt Safe Animal w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” oraz środków własnych Gminy Kampinos.

zaproszenie na spektakl

15 maja 2024 r.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi

W najbliższy wtorek 14 maja na Rynku Hurtowym w Broniszach odbędzie się zbiórka krwi.

„Noc Muzeów”

18 maja odbędzie się tegoroczna „Noc Muzeów”. Centrum Kultury w Łomiankach przygotowało niezwykłą atrakcję – jedyną w Polsce, a być może nawet na świecie, wystawę obejmującą blisko, jeśli nie ponad, 20 000 motyli.