Archiwum Autor: Gmina Kampinos

Lato w Zagrodzie

18 czerwca 2023 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LXII SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 18.00 LXII Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Wymiana wodomierzy w miejscowości Kwiatkówek

Informujemy, że od dnia 11 maja 2023 r. rozpocznie się wymiana wodomierzy, którym skończył się okres legalizacji. Powyższe czynności realizowane będą przez pracowników Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kampinos

Przerwa w dostawie wody!

Z powodu awarii w miejscowości Wola Pasikońska, w dniu 28.04.2023 r. w godzinach 13:30 – 17:30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców mieszkających wzdłuż drogi powiatowej nr 3805W.

PSZOK NIECZYNNY!

W dniach 01, 02 i 03 maja 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Z powodu awarii na sieci wodociągowej na ul. Dolnej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 20.04.2023 r. – szacunkowy czas przerwy do godz. 18.

PSZOK NIECZYNNY

W sobotę 08 kwietnia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny!

Wojewódzki program pomocy i oparcia społecznego dla Osób z zaburzeniami psychicznymi

Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2027 (dalej: „Program”) stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach poprzedniego, obejmującego lata 2018–2022, Programu. Pozwala to na zapewnienie ciągłości form pomocy i oparcia wypracowanych w tym właśnie okresie. Jako że Wojewódzki Program na lata 2018–2022 objęty był corocznym monitoringiem możliwa była dokładna i regularna analiza podejmowanych działań w kontekście ich przebiegu i efektywności. Pozwala to na zachowanie ciągłości i rozbudowę stabilnego systemu pomocy i tym samym przyczynia się do poprawy sytuacji mieszkańców Mazowsza doświadczających zaburzeń psychicznych. Dlatego też w latach 2023–2027, tak jak w latach poprzednich, głównymi grupami odbiorców pomocy będą osoby dorosłe, dzieci i młodzież oraz seniorzy z zaburzeniami psychicznymi. Planowane cele i działania będą również odwoływały się do aktywności realizowanych w poprzedniej edycji Programu.