Informacje z działalności Gminnej Spółki Wodnej

Szanowni Państwo, w dniu 19 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów naszej Spółki. Podjęto 7 uchwał, z którymi proszę się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos w zakładce „Spółka Wodna” i „Uchwały i wnioski”.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych

Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych.

Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Kampinos

Zgodnie z par 17 ust.2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos” uprzejmie informuję, iż w dniu 19 marca 2022 roku o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej Ośrodka Sportowego w Kampinos A 30A odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki z następującym porządkiem obrad: