INFORMACJA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ „KAMPINOS”

Informuję Członków Spółki Wodnej „Kampinos”, iż w dniu 15 marca br. odbyło się Walne Zgromadzenia Delegatów Spółki.

Aktualności spółki wodnej Dodano 1.03.2024

OBWIESZCZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW

15 marca 2024 roku (piątek) o godzinie 18.00, w sali konferencyjnej Ośrodka Sportowego w Kampinos A 30A odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki

INFORMACJA DLA CZŁNOKÓW SPÓŁKI WODNEJ W SOŁECTWIE WOLA PASIKOŃSKA

Informuję Państwa, iż w dniu 20 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Gminna Spółka Wodna „Kampinos” podpisała umowę na udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Informacje z działalności Gminnej Spółki Wodnej

Szanowni Państwo, w dniu 19 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów naszej Spółki. Podjęto 7 uchwał, z którymi proszę się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos w zakładce „Spółka Wodna” i „Uchwały i wnioski”.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych

Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych.

Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej Kampinos

Zgodnie z par 17 ust.2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos” uprzejmie informuję, iż w dniu 19 marca 2022 roku o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej Ośrodka Sportowego w Kampinos A 30A odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki z następującym porządkiem obrad: