Imieniny: Emila, Neleny, Romy

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to ochotnicze przeszkolenie wojskowe dla osób od 18. do 55. roku życia. Składa się ono z dwóch części: 27-dniowego szkolenia podstawowego oraz szkolenia specjalistycznego, które trwa do 11 miesięcy.

Udostępnij

Szkolenie podstawowe jest zakończone przysięgą. Ochotnik kończy szkolenie ze stopniem szeregowego.
W czasie szkolenia podstawowego odbywa się wyznaczanie na stanowiska służbowe w ramach szkolenia specjalistycznego. Podczas wyznaczania, ochotnik informuje rekrutera, czy kontynuuje kształcenie podczas szkolenia specjalistycznego, czy po szkoleniu podstawowym przechodzi
do rezerwy aktywnej lub pasywnej. Szkolenie specjalistyczne nie jest obowiązkowe.

Podczas 27 dni kształcenia, wcielony ochotnik jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym,
ma zapewnione wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie od 1. dnia służby w wysokości 6000 zł brutto (dla osób do 26. roku życia brutto = netto).

Żołnierze po dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej mają pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej oraz naboru do zawodowej służby wojskowej.

W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy do Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Ochota przy ulicy Sękocińskiej 8 w Warszawie. Kontakt telefoniczny: 261-826-806.

Udostępnij