Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Dodatek osłonowy

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r.

Udostępnij

W dniu 03.01.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1), która weszła w życie z dniem 04.01.2022 r.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę (uwaga: kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31.10.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Uwaga!

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe. Ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (szczegółowe informacje na stronie: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Wnioski o dodatek osłonowy można pobrać na stronie: Do pobrania – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wnioski o dodatek osłonowy obsługiwane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie.

Udostępnij