Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Dokumenty o odprowadzanie ścieków

W celu podpisania umowy na odprowadzenie ścieków należy stawić się w Urzędzie Gminy Kampinos z następującymi dokumentami:

(zalecamy wcześniejsze umówienie terminu)

  • akt własności
  • dowód osobisty
  • inwentaryzacja przyłącza kanalizacyjnego (gdy była wymagana)
  • protokół odbioru przyłącza

więcej informacji pod numerem telefonu: 22 725 00 40


Udostępnij