Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Dokumenty o zaopatrzenie w wodę

W celu podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę należy stawić się w Urzędzie Gminy Kampinos z następującymi dokumentami:

(zalecamy wcześniejsze umówienie terminu)

  • akt własności
  • dowód osobisty
  • inwentaryzacja przyłącza wodociągowego (gdy była wymagana)
  • protokół odbioru przyłącza oraz protokół plombowania wodomierza

więcej informacji pod numerem telefonu: 22 725 00 40


Udostępnij