Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

Działalność Spółki Wodnej w listopadzie

W październiku i listopadzie nadal prowadziliśmy prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych na terenie Podkampinosu, Kampinosu A, Komorowa, i Łaz. Tak jak informowałem Państwa poprzednio, prace konserwacyjne musimy wykonywać kompleksowo. Aby naprawić przepust czy wylot drenarski, rów melioracyjny musi być odmulony.

Udostępnij

Szanowni Państwo, Członkowie Spółki Wodnej.

Przede wszystkim chciałbym Państwu serdecznie podziękować za wzięcie do serca moich apeli o wpłacanie składek członkowskich i podjęcie wysiłku finansowego, zmierzającego do spłaty lub zmniejszenia zadłużenia. Są tego efekty. O ile w latach ubiegłych ściągalność składek (nie lubię tego, funkcjonującego nie tylko w spółkach wodnych sformułowania, bo kojarzy mi się ze swego rodzaju odgórnym nakazem uiszczania opłat) wynosiła w granicach 50-64%, to w bieżącym roku winniśmy odnotować wpływy składek na poziomie 80 lub więcej procent. Nie bez kozery informuję o tym Państwa, ponieważ jedna z dotacji była zagrożona w aspekcie jej wykorzystania. Solidne podejście większości z Państwa do opłacenia składek spowodowało, iż mogliśmy wykazać do tej dotacji, już na spokojnie, udział własnych środków finansowych.

Nadal największym problemem są długi. Bardzo proszę osoby posiadające zadłużenie o kontaktowanie się mailowo lub telefonicznie z Zarządem celem wyjaśniania sprawy. Z mojej praktyki wynika, iż Członkowie nie zawsze ponoszą odpowiedzialność za taki stan rzeczy. Proszę Państwa – zawsze możemy wspólnie znaleźć rozwiązanie problemu.

W październiku i listopadzie nadal prowadziliśmy prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych na terenie Podkampinosu, Kampinosu A, Komorowa, i Łaz. Tak jak informowałem Państwa poprzednio, prace konserwacyjne musimy wykonywać kompleksowo. Aby naprawić przepust czy wylot drenarski, rów melioracyjny musi być odmulony. Aby odmulić rów trzeba z kolei w pierwszym rzędzie wyczyścić jego skarpy z krzaków i drzew, itp.

Podejmowaliśmy oczywiście jednostkowe prace, jak np. na Woli Pasikońskiej, gdzie udrożniliśmy i naprawiliśmy wylot drenarski, czy systemem gospodarczym naprawiliśmy i oczyściliśmy 4 studnie melioracyjne. Pamiętacie Państwo, że jest coś takiego jak pomoc sąsiedzka? Właśnie w tym przypadku mieliśmy z tym do czynienia. Wiem, że pomoc sąsiedzka jest u nas powszechna w trakcie żniw czy wykopków. Może się Państwo zastanowicie i tę formę kontaktów społecznych, chociaż w niewielkim stopniu, wykorzystacie na prace na rzecz spółki? Jesteście chyba Państwo świadomi, że spółka, pomimo przejęcia od swoich członków obowiązków związanych z konserwacja urządzeń melioracyjnych, nie jest w stanie realizować w jednym roku wszystkich potrzeb.

Ponieważ nasz budżet na 2020 rok praktycznie się wyczerpuje, to chciałbym ogólnie przedstawić, co zostało do tej pory wykonane. Oczywiście szczegółowe rozliczenia zostaną zaprezentowane na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w 2021 r.:

  • odmuliliśmy rowy na odcinku prawie 3 kilometrów,
  • skarpy rowów zostały oczyszczone z zarośli na powierzchni ponad 2 tys m. kwadratowych
  • naprawiliśmy (praktycznie budowa od podstaw) 8 przepustów a 4 oczyściliśmy
  • naprawiliśmy też (budowa od podstaw) 24 wyloty drenarskie
  • udrożniliśmy prawie 2 kilometry systemu drenarskiego, przy czym samej wymiany drenażu dokonaliśmy na łącznej długości 426 metrów
  • prace związane z wykaszaniem rowów wykonane zostały na obcinku ok. 10 km

Musimy jeszcze, chociaż w przybliżeniu, obliczyć ile hektarów gruntów rolnych, dzięki naszym działaniom, odzyskało należytą kulturę rolną. Powyższe wyliczenia może i nie pokazują pracy, jaką włożyliśmy w realizacje zadań, ale uważam, że w tym roku wywiązaliśmy się, adekwatnie do posiadanych środków finansowych, ze swoich zobowiązań.

Serdecznie Państwa pozdrawiam
Waldemar Sarnowski
Prezes Spółki

Udostępnij