Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

Działania Gminnej Sp. Wodnej

Informacje z bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej Szanowni Państwo, Członkowie Spółki, w imieniu Zarządu Spółki oraz własnym chciałbym serdecznie podziękować tym Członkom Spółki, którzy uregulowali już składki za 2020 r., lub podejmują działania zmierzające w kierunku likwidacji swojego zadłużenia. Proszę pamiętać, iż Gminna Spółka Wodna „Kampinos” należy tylko do jej Członków a jej funkcjonowanie uzależnione […]

Udostępnij

Informacje z bieżącej działalności Gminnej Spółki Wodnej

Szanowni Państwo, Członkowie Spółki,

w imieniu Zarządu Spółki oraz własnym chciałbym serdecznie podziękować tym Członkom Spółki, którzy uregulowali już składki za 2020 r., lub podejmują działania zmierzające w kierunku likwidacji swojego zadłużenia.

Proszę pamiętać, iż Gminna Spółka Wodna „Kampinos” należy tylko do jej Członków a jej funkcjonowanie uzależnione jest od zasobów finansowych jakimi dysponuje. W poprzednich informacjach wskazywałem zależność wielkości dotacji od wpłacanych składek i konieczność finansowania części wydatków Spółki z naszych, nie dotacyjnych, funduszy. Proszę o bardzo poważne traktowanie spraw finansowych Spółki.

Jeszcze raz podkreślam, że Spółka jest naszą, Członków własnością i wspólnie musimy dbać o jej kondycję. Aktualnie Członkowie zalegają ze spłatą składek w wysokości ok. 40.000 zł (za lata ubiegłe). O ile kwota ta byłaby na naszym koncie, można by było np. odmulić ok. 5,5 km rowów lub naprawić, odbudować 10 przepustów albo oczyścić ok. 4 km drenów. Takich wyliczeń można by było jeszcze przedstawić kilka np. napraw studni, ich czyszczenie, naprawa przyczółków-wylotów drenarskich, itp. Jak Państwo widzicie kwota „długu” rozwiązałaby nam wiele problemów. Zgadzam się, że wiele rowów od lat nie było odmulanych. Staramy się, w miarę posiadanych środków systematycznie i kompleksowo realizować nasze statutowe zadania.

W tym roku z opóźnieniem rozpoczęliśmy prace konserwacyjne z powodu epidemii. Jednak zaangażowanie naszych wykonawców pozwoliło m.in. na odmulenie prawie 500 m rowu w Komorowie. Odbudowaliśmy tu 3 przepusty (w tym te zniszczone przez deszcz nawalny), oczyściliśmy 2 kolejne przepusty, naprawiliśmy (budując je praktycznie od nowa) 4 wyloty drenarskie jak również wymieniliśmy ok. 50 mb drenów. Oczyszczono dodatkowo ok. 200 m drenów ceramicznych.

Ukończyliśmy też prace konserwacyjne na Kwiatkówku, gdzie sytuacja na polach uprawnych po deszczach była tragiczna. Z powodu nie funkcjonującego systemu drenażu oraz zamulonych rowów, rolnicy stracili niestety część zasiewów. Dużym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym doprowadziliśmy tereny sołectwa do należytego stanu. Na Kwiatkówku odmulono ponad 1 km rowów, oczyszczono 400 mb drenów ceramicznych oraz odbudowano 12 wylotów drenarskich. Odbudowano 1 przepust i 1 wyczyszczono.

Niestety stan systemu melioracyjnego na naszym terenie zmusza nas do kompleksowego działania. Nie możemy wybiórczo, czy pojedynczo poddawać konserwacji pojedynczych elementów systemu. Proszę się więc nie dziwić, że prace wykonujemy tylko, na szerszą skalę, w 2-3 sołectwach. Nie możemy bowiem np. oczyścić czy odbudować kilku przepustów na rowie, w którym zamulenie sięga np. 70 cm i przenieść się na inny odcinek.

Tam gdzie to jest możliwe, i nie występują przeszkody o szerszym znaczeniu, podejmujemy oczywiście pojedyncze problemy do rozwiązania. Ma to obecnie miejsce na terenie Kampinosu A , Podkampinosie czy w Łazach. Niebawem rozpoczniemy wykaszanie rowów, ale też tylko na niektórych odcinkach. Spółka nie jest w stanie co roku wykaszać prawie 50 km rowów melioracyjnych.

Na dniach spodziewamy się podpisania umowy o dotację ze Starostwem Warszawskim Zachodnim. Może na tym przykładzie wyjaśnię Państwu na czym polega wsparcie finansowe naszej Spółki z tej strony. Starosta przyzna nam dotację w wysokości 5 tys zł na modernizację i remonty np. przepustów czy studni melioracyjnych. Jest jeden warunek – Członkowie Spółki muszą dołożyć do tych prac, z własnych składek, również 5 tysięcy zł. Czyli wykonujemy roboty za 10 tysięcy, ale połowa z tej kwoty musi pochodzić z tzw. własnych środków. O ile okaże się, że na naszym koncie nie ma takiej kwoty do wydatkowania, dotacja może być nie wykorzystana i po prostu przepaść.

Jeszcze raz proszę o opłacanie składek a w wątpliwych sytuacjach o kontakt telefoniczny.

Waldemar Sarnowski
Prezes Spółki

Udostępnij