Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

II Ogólnopolski Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Udostępnij

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego. Rymowanka powinna bazować na wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Zapraszamy zainteresowane dzieci do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi przygotowanymi i związanymi z tematyką  rymowanki, które znajdują się na stronie Kasy pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/

Rymowankę do udziału w konkursie zgłasza rodzic / opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pracę konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do regulaminu konkursu należy przesłać do 9 kwietnia 2021 roku na e-mail: rymowanka@krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę). 

Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Udostępnij