Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Informacja dot. dodatku węglowego – domki letniskowe

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości przyznaniami dodatku węglowego dla osób zamieszkujących na ternie naszej gminy w domku letniskowym, przez część roku, wskazujemy w ślad za wytycznymi Ministerstwa Klimatu, iż nie jest możliwe przyznanie ww. dodatku.

Udostępnij

Wyjaśnienie Ministerstwa Klimatu, stan na dzień 16 XI 2022 r:

„Najem oraz zamieszkiwanie w kilku lokalizacjach

Gospodarstwo domowe, które wynajmuje lokal mieszkalny lub któremu jest on użyczany może wnioskować o przyznanie dodatku węglowego – nie jest istotne kto jest właścicielem lokalu. Dla jednego lokalu nie może być złożony więcej niż jeden wniosek o wypłatę dodatku węglowego (np. złożenie dodatku przez najemcę oraz przez właściciela). Uprawnioną osobą do otrzymania dodatku węglowego jest ta, która faktycznie dysponuje lokalem i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe (co w przypadku wątpliwości może być zweryfikowane np. poprzez żądanie przedstawienia umowy najmu).

Jednocześnie przyjmuje się, że prowadzenie gospodarstwa domowego możliwe jest tylko w jednej lokalizacji. Wobec tego niedopuszczalne jest występowanie przez wnioskodawcę o wypłacenie kilku dodatków węglowych w związku z np. okresowym zamieszkiwaniem w kilku lokalizacjach (które mogą znajdować się w tej samej gminie bądź różnych gminach). Należy mieć tutaj na uwadze, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego (zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku węglowym).

Pytania i przykłady:

Małżeństwo posiada mieszkanie w mieście i dom ogrzewany piecem węglowym na wsi. Małżonkowie na co dzień zamieszkują i gospodarują w mieszkaniu w mieście, w domu na wsi bywają w dni wolne, wakacje itp. Piec węglowy zainstalowany w domu na wsi został zgłoszony do CEEB przed 11 sierpnia br., małżeństwo odprowadza również opłatę za śmieci w miejscowości, w której stoi dom. Czy małżonka, będąca właścicielką domu odziedziczonego po rodzicach ma prawo otrzymać dodatek węglowy? Małżonkowie nie wnioskowali o wypłatę dodatku w mieście, gdzie posiadają mieszkanie ogrzewane przez ciepłownię miejską.

Odp.: Nie. Warunkiem otrzymania dodatku jest faktyczne zamieszkiwanie i gospodarowanie pod adresem wskazanym we wniosku a prowadzenie gospodarstwa domowego możliwe jest tylko w jednej lokalizacji. W tej sytuacji należy stwierdzić, że gospodarstwo domowe jest prowadzone przez to małżeństwo w mieszkaniu w mieście.”

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

Udostępnij