Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

Informacja Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos”

Informuję, iż w dniu 28 marca br. odbyło si Walne Zgromadzenia Delegatów naszej spółki. W trakcie obrad, na podstawie przestawionych sprawozdań oraz na wniosek komisji rewizyjnej, delegaci udzielili zarządowi spółki absolutorium za 2022 rok.

Udostępnij

Informuję, iż w dniu 28 marca br. odbyło si Walne Zgromadzenia Delegatów naszej spółki. W trakcie obrad, na podstawie przestawionych sprawozdań oraz na wniosek komisji rewizyjnej, delegaci udzielili zarządowi spółki absolutorium za 2022 rok.

Podjęto również 2 inne uchwały dot. planu finansowego i pracy spółki na 2023 rok oraz uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla przewodniczącego spółki.  Komplet dokumentów będziecie mogli Państwo za kilka dni w naszej zakładce na stornie urzędu.       

Poniżej prezentuję zakres prac, wykonanych przez spółkę w 2022 roku:

W 2022 roku działania spółki wodnej koncentrowały się na 2 kierunkach. Zasadniczym zadaniem jakie zaplanowano do wykonania to bieżąca naprawa i konserwacja urządzeń melioracyjnych. Z uwagi na niewielkie fundusze, jaki dysponowała spółka w 2022 r., prace były prowadzone jedynie w połowie, podległych spółce, sołectwach:

 1. W miejscowości Strzyżew Parcele:
 2. Odmulono rów melioracyjny „C” na długości 30 mb, na działce 65/6;
 3. odmulono 2 studnie melioracyjne na działkach 62 i 63. Ciśnieniowo oczyszczono zbieracz fi 150 mm, na odcinku 48 mb, znajdujący się pomiędzy studniami;
 4. wymieniono zniszczony zbieracz ceramiczny o przekroju ø=150 mm na nową rurę drenarską w otulinie o przekroju ø=160mm. Długość odcinka poddanego konserwacji – 100 mb, działka nr 63.
 5. W miejscowości Komorów:
 6. odmulono rowów melioracyjnych na łącznej długości 1358 mb na OL-3, na działkach: 199/11, 199/12, 199/13, 199/14, 199/15, 199/16, 199/17, 199/18, 336/1, 336/2, 210/1, 211/3, 212, 213, 214/3, 214/4, 215, 216, 329, 217,218,219,337, 336, 383, 382/1, 382/3, 222/1, 222/2, 223/3, 223/4, 223/12, 224, 225, 226, rów melioracyjny OL-3/1, działka nr: 219, rów melioracyjny B-1, działki nr: 195/1, 195/10, 197/11, 197/14, 197/18, 197/19;
 7. odmulono rów melioracyjny OL-3/1, działki nr : 286, 309 oraz OL-3/2, działki nr : 229/2, 230, 231/1, 232/1, 233, 234,           375, 374, 236, 237/4;
 8. na działkach nr: 92/2, 197/11; 197/14; 197/18; 197/19 wykonano wycinkę krzaków i drzew z koron, skarp i dna rowów melioracyjnych;
 9. oczyszczono 5 przepustów melioracyjnych na działkach nr: : na               rowie B-1, działka nr : 197/11, 68, 195/10, rowie nr: OL-3/2, działka nr: 375 oraz Kampinos, obręb 001., działka nr 98;
 10. naprawiono przepust na działce 306 poprzez jego odmulenie a następnie wymieniono zniszczone 2 skrajne kręgi betonowe fi 600 mm na nowe;
 11. naprawiono zniszczone 3 kaskady (stopnie wodne) na rowie melioracyjnym nr OL-3 na działkach nr: 336/2, 198/12, 199/18;
 12. odmulono rowów melioracyjnych w: Komorów rów Nr OL-2/1 na długości 100 mb, na działce nr 320,322;
 13. wymieniono uszkodzony osadnik betonowy (krąg fi 800 mm) oraz jego betonową pokrywę na działce nr 266/2;
 14. na  działkach nr 175/2, 179,180, 181/4, 181/2, 182 wymieniono zbieracz drenarski oraz występujące na nim 2 oczyszczacze (osadniki);
 15. konserwacja 260 mb odcinka rowu melioracyjnego OL-3, znajdującego się na działce nr 92/2 oraz przepustu na ww. rowie, posadowionego na działce nr 171;
 16. konserwacja zbieracza ceramicznego poprzez wymianę zniszczonego odcinka 50 m ø =150 mm na rurę drenarską w otulinie ø = 160 mm oraz wykonanie przekładki elementów ceramicznych drenażu na odcinku 150 mb;
 17. działka nr 182,  wycinka oraz wykarczowanie 2 drzew rosnących na skarpie rowu melioracyjnego.
 • W miejscowości Kampinos:
 • wymieniono 1 betonową pokrywę studni melioracyjnej fi 10000 mm na działce nr 2/2 w Kampinosie oraz naprawiono jej 1 górny krąg betonowy (wymiana na nowy);
 • działka nr 128/2 – wymiana betonowej pokrywy na studni melioracyjnej.
 • W miejscowości Wola Pasikońska:
 • odmulono rowów melioracyjny Nr U-8/2, na długości 303 mb, na działkach nr  : 159/2, 160, 161, 190/10, 191, 192, 193, 194/3, 195, 196, 197;
 • poddano konserwacji -czyszczenie 8 szt. przepustów na rowie melioracyjnym U-8/2, na działkach nr: 159/2, 160, 161, 191, 193, 196, 197;
 • naprawiono wylot drenarski do rowu Nr U-8/2 na działce 194/3;
 • W miejscowości Kampinos A:
 • odmulono rów melioracyjny OL-9/1 na łącznej długości 93 mb, oczyszczono 2 przepusty na działkach 72/2 i 156 o łącznej długości 15 m oraz zabezpieczono skarpy i dno rowu betonowymi płytami ażurowymi na podłożu z geowłókniny, na długości 4 mb;
 • na działce nr 128/9 naprawiono przepust melioracyjny, odmulono go oraz odmulono 15 mb rowu melioracyjnego;
 • działka nr 104/15 – wymiana pokrywy betonowej studni melioracyjnej;
 • działka nr 67/1 – konserwacja skarp i dna rowu na odcinku 30 mb poprzez ułożenie rurociągu ze studnią rewizyjną;
 • konserwacja zbieracza ceramicznego na długości 66 mb, działka nr 107/33;
 • zdemontowano z przepustu P-41, na rowie melioracyjnym nr OL-9, zniszczone kręgi betonowe i zastąpiono je rurą PCV o średnicy ø = 600 mm i długości L=9 mb;
 • działka nr 67/1, montaż żeliwnego włazu pokrywy studni melioracyjnej;
 • działka 67/2, zamontowanie kraty na wlocie do rurociągu znajdującego się na działce 67/2.
 • W miejscowości Podkampinos
 • konserwacja 20 mb zbieracza ceramicznego ø150 mm, działka nr 103;
 • konserwacja 50 mb zbieracza ceramicznego ø75 mm, działka nr 41;
 • konserwacja 20 mb zbieracza ceramicznego ø150 mm, działki nr : 41, 46/2, 56/11;
 • konserwacja – naprawa zbieracza ceramicznego o średnicy ø150 mm, działka nr 41;
 • W miejscowości Wiejca
 • Wykonano konserwację rowu melioracyjnego U-14/4, przebiegającego przez działki: 654,655,656,657,658,659,661,663,665,667,669.671,673,675,677,679,681,683,685,687,689/2, 691,693,695,697,699,701,703/1,705,707/2,707/4,709,711,714,716,718/1,718/2,720/1,720/2,818, 725,729/1,729/2,731,734,738,745,747/1,747/2,749,751,754,756,758,760 na łącznej długości 1270 mb w tym 26 przepustów.

     Ponadto na terenie Gminy Kampinos podjęto działania celem wykaszania i odkrzaczania skarp rowów melioracyjnych. Prace były prowadzone systemem gospodarczym w sołectwach: Wiejca U-14, U-14/5 (długość koszenia: 4,5 km), Kampinos A OL-7/9 (długość koszenia: 2 km), Podkampinos OL-4 (długość koszenia: 1,250 km), Strojec U-2/1, U-2/3, U-2/4 (długość koszenia: 2,6 km), Komorów OL-3/1 (długość koszenia: 1 km), Łazy E-1 (długość koszenia 3 km), Kwiatkówek OL-4 (długość koszenia: 0,5 km), Wola Pasikońska (długość koszenia: 1,5 km) Łącznie wykoszono 16 km 350 mb rowów melioracyjnych.

Generalnie w 2022 roku spółka przeznaczyła na konserwację urządzeń melioracji wodnych 219.988,81 złotych. Fundusze pochodziły zarówno z dotacji Urzędu Gminy Kampinos, Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego jak i oczywiście z naszych składek, których ściągalność w 2022 r. wyniosła 96%  a kwotowo osiągnęła wysokość ponad 47 tysięcy.

Wszystkim instytucjom zaangażowanych w udzielanie pomocy finansowej zarząd spółki składa serdeczne podziękowania.

Informuję również, iż spółka na bieżąco podejmuje prace konserwacyjne, niezależnie od pory roku. Aktualnie np. prowadzimy konserwację 8 studni melioracyjnych w sołectwie Wola Pasikońska.

Przypominam, iż 15 marca minął termin płatności pierwszej raty składki członkowskiej.

                                                                        Waldemar Sarnowski – prezes spółki

Udostępnij