Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Informacja Gminnej Spółki Wodnej „Kampinos”

dla mieszkańców Wiejcy – działki od 492 do 524 oraz 749 do 760.

Udostępnij

Szanowni Państwo. W związku z otrzymywanymi od Państwa sygnałami oraz własnymi obserwacjami związanymi z występowaniem okresowych podtopień gruntów rolnych i zabudowań w rejonie działek 492 do 524, w tym przy ul. Wrzosowej uprzejmie informuję, iż Zarząd Spółki Wodnej „Kampinos” stara się podejmować działania celem uregulowania na tym terenie stosunków hydrologicznych. Jak zwykle na przeszkodzie cały czas stoją fundusze.

Pomimo tego, we współpracy z kierownikiem Obwodu Drogowego Łazy (droga wojewódzka nr 580), odkryliśmy 2 studnie melioracyjne znajdujące się w pasie drogowym MZDW, które zostały wyczyszczone. Dodatkowo studnie zostały podwyższone, żeby był lepszy do nich dostęp, a jedną z nich wyposażyliśmy we właz. Udrożniono również połączenie 2 studni znajdujące się pod jezdnią jak również oczyszczono część zbieraczy dochodzących i wychodzących z tych studni.

Wykonaliśmy też odmulenia wylotu zbieracza na rowie melioracyjnym, na działce 760, oraz zrobiliśmy 3 odkrywki zbieracza na działkach 756, 758 i 760.

Okazało się, że znajdujący się na działkach od nr 749 do nr 760 zbieracz ceramiczny o przekroju fi 170 mm i długości 98 mb jest całkowicie zamulony, zarośnięty korzeniami, a co najgorsze, jego elementy pod naciskiem palców kruszeją. Tak więc ten odcinek tego sytemu drenarskiego należy wymienić na nowy.

Oczywiście spółka musi zorganizować i zabezpieczyć odpowiednie fundusze. Przewidujemy, że koszt naprawy  zbieracza oraz podłączenie do niego innego rurociągu drenarskiego, znajdującego się na działkach 754, 756 i 758 wyniesie w granicach 15 tysięcy złotych. Informujemy, że na chwilę obecną spóła nie dysponuje takimi „wolnymi” środkami.  Sytuacja winna się wyjaśnić jesienią br., kiedy to rozliczymy otrzymane dotacje.

O ile okaże się, że konserwację togo odcinka drenażu będziemy mogli sfinansować, to do prac przystąpimy późną jesienią (po zbiorach kukurydzy) lub wiosną 2025 r. Dopiero po realizacji tego zadania będziemy mogli przystąpić do przeglądu innych odcinków systemu, znajdującego się w rejonie działek 492 do 524.

                                                                               Waldemar Sarnowski

                                                                                                              Prezes Spółki

Udostępnij