Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

INFORMACJA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ „Kampinos”

Październik 2021

Udostępnij

Witam Państwa serdecznie. Rok 2021 praktycznie zakończył się jeżeli chodzi o pracę spółki w terenie. W porównaniu z 2020 rokiem, nasze fundusze były zdecydowanie niższe, ale i tak, jak się wydaje, spółka zdołała wykonać kilka projektów, które winny poprawić prowadzenie prac rolnych i ich efekty w postaci wyższych plonów. Nasze działania koncentrowały się jedynie w 5 sołectwach i wynikały z faktu konieczności przywrócenia na polach prawidłowej kultury rolnej. W wielu przypadkach wspomniane projekty dotyczyły większych obszarów jak w Wiejcy, czy Komorowie. Wiązało się to z koniecznością inwestowania środków finansowych w  niewielu punktach. Z uwagi na znany Państwu bardzo zły stan techniczny wielu urządzeń melioracyjnych, nie mogliśmy naszych działań zaplanować na szerszym froncie.

W tym roku spółka miała do dyspozycji 80 tysięcy złotych pochodzących z dotacji oraz, według planu, 40 tysięcy złotych, które winny wpłynąć ze składek członkowskich. Na dzień dzisiejszy pieniążki z dotacji zostały wydatkowane w całości, zaś ze składek wydatkowano około 10 tysięcy. Mowa tu oczywiście o pracach konserwacyjnych. Przypominam, iż spółka ponosi też koszty administracyjne. Zwracam uwagę na proporcje wydatków w naszych funduszach. W tym roku dotacje to prawie 88%, zaś zainwestowane w prace remontowe środki pochodzące ze składek, stanowią jedynie 12%!

Przypominam Państwu, iż nasza spółka winna opierać swoją działalność, w dużej mierze, na wykorzystywaniu środków własnych! Przypominam i informuję jednocześnie, że podmioty od których dostajemy dotacje nie są zobowiązane prawnie do udzielania nam pomocy a jedynie mają taką możliwość. Oznacza to, że np. Urząd Gminy czy Starostwo Powiatu w danym roku nie muszą wyasygnować dla nas żadnych środków. Możecie sobie wyobrazić Państwo, z jaką sytuacją mielibyśmy do czynienia na polach gdyby nie dotacje. Prawdopodobnie znaleźlibyśmy się w latach 60-70-tych.

Poniżej prezentuje wykaz wykonanych, niektórych prac w tym roku.

W miejscowości Wiejca:

 1. Naprawiono 12 metrowy odcinek zbieracza na działce nr 602.
 2. Naprawiono 300 mb zbieracza występującego na działkach: 604,607, 609 i 611.
 3. Naprawiono 15 mb zbieracza oraz wyczyszczono ciśnieniowo 110 mb systemu drenażu występującego na działkach: 592/1, 592/2, 592/4, 595/1 oraz 597.

W miejscowości Komorów:

 1. Odmulono 40 mb rowu melioracyjnego OL-3/2 przebiegającego przez działki 237/4 i 237/5.
 2. Naprawiono 50 mb zbieracza na działce 182.
 3. Naprawiono zniszczony całkowicie wylot drenarski na skarpie rowu melioracyjnego OL-2, na działce nr 182.
 4. Wykonano przekładkę zbieracza ceramicznego na długości 105 mb oraz wyczyszczono ciśnieniowo kolejne 60 mb w obrębie działek: 268/2, 272/5, 351 i 425.
 5. Odmulono i odtworzono rów melioracyjne OL-3/1 na łącznej długości 410 mb. Prace wykonywano w obrębie działek: 272/5, 351/ 350, 308/2, 308/4, 308/3, 309.
 6. Naprawiono 2 przepusty na rowie melioracyjnym OL-3/1 na działkach 351 i 350.
 7. Oczyszczono, udrożniono zbieracz ceramiczny na długości 140 mb, przebiegającego przez działki: : 181/2, 181/3, 180, 179,175/2.
 8. Naprawiono studnie melioracyjną na działce 272/5 oraz wymieniono-naprawiono 4 mb dochodzących do niej zbieraczy.
 9. Naprawiono zbieracz na długości 16 mb oraz oczyszczono ciśnieniowo inne nitki drenażu ceramicznego na długości 120 mb.

W miejscowości Kampinos:

 1. Odmulono 70 mb rowu melioracyjnego  OL-3/3 przebiegającego przez działki 47/1, 49, 50.
 2. Naprawiono studnię na działce nr 47/1 oraz udrożniono dochodzące do niej zbieracze.
 3. Naprawiono zniszczony przepust na rowie OL-3/3, działka nr 50.
 4. Naprawiono 1 przepust na rowie melioracyjnym OL-3/3 na działce 46.
 5. Naprawiono 2 studnie melioracyjne oraz 20 mb zbieraczy na działkach 254 i 255/3.

W miejscowości Łazy:

 1. Naprawiono zbieracz na odcinku 58 mb. Prace wykonano na działce nr 25 oraz oczyszczono teren prac z zarośli na powierzchni 125 m.kw.

W miejscowości Kampinos A:

 1. Odmulono rów melioracyjny OL-9, na długości 480 mb , w granicach działek nr 85/1, 87, 119/2, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 121/1, 121/2, 124/1, 123/1, 122/21.
 2. Odmulono 32 mb rowu melioracyjnego OL-9 o obrębie działki nr 66

W miejscowości Prusy:

 1. Naprawiono wylot drenarski na rowie melioracyjnym OL/4/10, znajdujący się na działkach 17/2 i 16.
 2. Naprawiono przepust na rowie melioracyjnym OL-4/10.
 3. Wykonano 125 mb tzw. przekładki zbieracza ceramicznego.

Aktualnie prowadzimy prace związane z wykaszaniem rowów melioracyjnych. W tym roku, z uwagi na przeszkody natury technicznej, koszenie rozpoczęliśmy z dużym opóźnieniem. Podobnie jak w latach ubiegłych, niestety z uwagi na małe środki finansowe, nie wszystkie rowy zostaną wykoszone.  W związku z taką sytuacja zwracam się do Koleżanek i Kolegów z apelem – tam gdzie jest to możliwe i macie Państwo takie możliwości, wykaszajcie przynajmniej korony rowów we własnym zakresie. Podobnie jest z wycinką krzewów i drzew. Wykorzystajcie proszę okres jesienno – zimowy do tych prac.

Prowadzimy nadal wersyfikację gruntów zmeliorowanych. Aktualnie w naszej bazie jest około 2,5 działek. Niestety nie wszystkie działki należą do naszych członków. I tu kolejna prośba do Państwa. Informujcie proszę swoich znajomych, członków rodziny, itp. o tym, że taka spółka wodna w ogóle na naszym terenie istnieje i działa. Informuję, iż w myśl zapisów Art. 454 ustawy Prawo Wodne, praktycznie wszystkie osoby fizyczne i prawne niebędące członkami spółki wodnej , oraz oczywiście członkowie spółki, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona, są obowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz tej spółki.

Bazując na powyższym ponownie proszę osoby, które zalegają z opłaceniem skałki o uczynienie tego! Im więcej zgromadzimy na koncie własnych środków, tym o większe dotacje możemy się ubiegać.

Na spółkę proszę patrzeć nie tylko przez pryzmat własnego interesu.

Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę w imieniu Zarządu dużo zdrowia.

                                                                                                              Waldemar Sarnowski

                                                                                                              Prezes Spółki

Udostępnij