Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Informacja o przestąpieniu do realizacji programu sprzedaży węgla przez samorządy

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Gmina Kampinos zamierza przystąpić do realizacji programu sprzedaży węgla przez samorządy na preferencyjnych warunkach z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Udostępnij
  • Węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego;
  • Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe to 3 tony w sezonie grzewczym 2022/2023 (1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 i 1,5 tony do dnia 30 kwietnia 2023);
  • Do wyboru będzie węgiel typu orzech i groszek;
  • Cena za zakup węgla nie będzie obejmowała transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego. Węgiel nie będzie pakowany w worki. Punkty dystrybucji będą znajdowały się na terenie gminy;
  • Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla będą zobowiązani do złożenia odpowiedniego wniosku (wzór wniosku zostanie udostępniony w Urzędzie Gminy Kampinos i na stronie
    www.kampinos.pl niezwłocznie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw przepisów regulujących funkcjonowanie programu);
  • Wnioski na zakup węgla będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos w  godzinach pracy Urzędu;
  • W przypadku złożenia wniosku o zakup węgla za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
  • Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 22 718 91 07, pokój nr 9.
Udostępnij