Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2023- Zadanie Nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2023 WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 27.03.2023 r.

Udostępnij

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Udostępnij