Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2023- Zadanie Nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2023 WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 30.03.2023 r.

Udostępnij

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Udostępnij