Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2024- Zadanie Nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2024 WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 15.03.2024 r.

Udostępnij

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Udostępnij