Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Informacja:

Udostępnij

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuję, że w terminie od dnia 21 września 2023 roku do dnia 11 października 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, I piętro – pokój 109, w godzinach: poniedziałek 9:30 – 17:00, wtorek – piątek 8:30 – 16:00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzony w ramach modernizacji, dotyczący granic obrębów ewidencyjnych (w tym połączenia obrębów ewidencyjnych Strzyżew Parcele – 0025 i Strzyżew Wieś – 0026 w jeden obręb ewidencyjny Strzyżew – 0032), granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych (w tym weryfikację ich aktualności i oznaczeń), uzupełnienia na podstawie materiałów źródłowych klas bonitacyjnych dla gruntów pod rowami (W) oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (Lzr), aktualizacji danych dotyczących budynków, a także praw do nieruchomości i podmiotów ujawnionych w ewidencji, na obszarze obrębu ewidencyjnego Strzyżew (0032) położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Kampinos (143203_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

Więcej informacji poniżej:

http://www.bip.kampinos.pl/art/id/8156

Udostępnij