Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Informacje z działalności Gminnej Spółki Wodnej

Szanowni Państwo, w dniu 19 marca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów naszej Spółki. Podjęto 7 uchwał, z którymi proszę się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos w zakładce „Spółka Wodna” i „Uchwały i wnioski”.

Udostępnij

Oprócz treści uchwał, które dotyczą uzyskania przez Zarząd Spółki absolutorium za 2021, planu finansowego i planu pracy na 2022, wysokości wynagrodzenia dla przewodniczącego zarządu, opłat za usługi świadczone przez spółkę, zasad prowadzenia niektórych prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych oraz nowego składu Komisji Rewizyjnej, możecie Państwo zapoznać się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za 2021 r., sprawozdaniem finansowym Zarządu za 2021 r. oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2021 roku.

W 2021 r. wykonano prace konserwacyjne za ok 98 tysięcy przy niezbyt wysokich dotacjach. Prace konserwacyjne były finansowane również z naszych składek które, podobnie jak w 2020 r., wyniosły ok. 40 tysięcy zł. W tym roku zaplanowano przeznaczyć na konserwację urządzeń melioracyjnych kwotę 180 tys. Taki budżet winien trochę przyczynić się do poprawy funkcjonowania niektórych urządzeń melioracyjnych na naszym terenie. Niestety w tym roku, z powodu radykalnych wzrostów cen materiałów i paliwa, ilość wykonanych prac może się relatywnie zmniejszyć w porównaniu z latami ubiegłymi.

Pomimo takiej sytuacji Spółka, praktycznie od stycznia, cały czas prowadzi prace z wykorzystaniem wyłącznie  własnych środków finansowych (rezerwa finansowa z 2021 r. oraz bieżące składki). Niestety nasze możliwości finansowe są mocno już ograniczone i z pewnością nastąpi wyraźne spowolnienie prac w terenie. Dalsze prace na szerszą skalę będą możliwe po otrzymaniu dotacji. Nie tylko nasza Spółka boryka się z takimi problemami. Generalnie spółki wodne i ich działalność, są uzależnione od warunków pogodowych, stanem zasiewów na polach no i oczywiście zasobów finansowych. Nie każda spółka może sobie pozwolić na prowadzenie ciągłych prac w terenie przez cały rok.

W związku z powyższą sytuacją prośba ze strony Zarządu: prosimy – nie wywieranie na nas ciągłych nacisków w zakresie pilnego zajmowania się zgłoszeniami. Żadne zgłoszenie od Państwa nie jest ignorowane czy odkładane do tzw. szuflady. Staramy się, wcześniej czy później, pojechać w teren, udokumentować sytuację i podejmować działania. Niestety stan techniczny występujących na naszym terenie urządzeń melioracyjnych jest, krótko mówiąc, zły. Spółka nie jest w stanie w ciągu jednego sezonu zająć się wszystkimi zgłoszeniami. Dodatkowo  prosimy o zrozumienie sytuacji, w jakiej pracuje Zarząd. Nie jesteśmy, jak to już kilkakrotnie podkreślałem w poprzednich informacjach, etatowymi pracownikami Spółki. Nasz praca polega wyłącznie na społecznym zaangażowaniu. Spółka nie zatrudnia też, z uwagi na koniczność oszczędzania środków, żadnych pracowników biurowych czy pracowników fizycznych. Nie jesteśmy żadnym przedsiębiorstwem typu urząd miasta czy miejskim zakładem zieleni do obsługi mieszkańców. Stanowimy zrzeszenie prywatnych osób, które wspólnie mają dbać o stan melioracji na swoich gruntach. Niestety ustawa prawo wodne zostało tak zapisane, że póki co, w takich warunkach musimy działać.

Poniżej kilka zdjęć z tegorocznych prac.

                                                                                              Za Zarząd

                                                                                           Waldemar Sarnowski

Udostępnij