Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Zaproszenia na webinaria.

Udostępnij

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. przeprowadza w formule on-line serię webinarów mających na celu przybliżyć ofertę Funduszu i zachęcić do skorzystania z możliwości jakie może zaproponować przedsiębiorcom. Po każdym spotkaniu – prezentacji, będą organizowane indywidualne rozmowy on-line.  Webinar dla przedsiębiorców z obszaru Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbędzie się 23.06.2021 r. o godzinie 11.00 a indywidualne konsultacje tego samego dnia od godziny 12.30 i następnego, tj. 24.06.2021 r. od godziny 10.00.

Webinar odbędzie się na platformie Microsoft Teams pod linkiem https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQxNGUyMGEtZTYwYy00NWUwLWEzNDAtODZmMzZlODU5NzJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2266ee8041-73d0-44a9-bcd1-b3b801d1cd37%22%2c%22Oid%22%3a%22fa3ccebd-bdd1-407e-8fe2-5406cb517653%22%7d


Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Arena TAX serdecznie zapraszają 22.06.2021 r. o godz. 10:00  na webinarium poświęcone zmianom w polskiej strefie ekonomicznej pt. „Ostatni dzwonek ? Ulga podatkowa na nowe inwestycje” .

Więcej informacji o wydarzeniu w linku:

https://bit.ly/2U06KUd

Udział jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Link do rejestracji:

Udostępnij