Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób z Ukrainy/Одноразова грошова допомога особам з України

Informacja o wypłacie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób które przekroczyły granicę Ukrainy i przybyły na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r.

Udostępnij

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie będzie obsługiwał świadczenia.

PL: PRZYPOMINAMY ŻE WARUNKIEM , KTÓRY MUSI BYĆ SPEŁNIONY PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA JEDNORAZOWEGO JEST:

  • zarejestrowanie obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej,
  • posiadanie numeru PESEL , który można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kampinos

UKR: Інформація про виплату одноразової грошової допомоги особам, які перетнули кордон України та прибули на територію Польщі після 24 лютого 2022 року.

Зауважте, що послуги надаватиме Центр соціальної допомоги в Кампіносі.

НАГАДАЙМО, ЩО УМОВА, ЯКА МАЄ ВИКОНАННЯ ПРИ ПОДАЧІ ЗАЯВИ НА ВИПЛАТУ ОДНОразової допомоги, — це:

  • про постановку на облік громадянина України начальником прикордонної застави,
  • за номер PESEL, який можна отримати в управлінні комуни в Кампіносі

Udostępnij