Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Kampinoska społeczność uczciła pamięć Powstańców Styczniowych

W dniu 23 stycznia odbyły się uroczystości upamiętniające 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, którego historia namacalnie związana jest z terenem gminy Kampinos.

Udostępnij

Obchody rozpoczęła Masza św. o godzinie 12:00 w kampinoskim kościele w trakcie której proboszcz ks. Bogusław Zalewski, wygłosił okolicznościowe kazanie o potrzebie postaw patriotycznych i zgody narodowej w aspekcie historycznych doświadczeń naszego narodu.

Po zakończeniu Mszy św., odśpiewaniu Hymnu Polski, przedstawiciele samorządu Gminy, Parafii, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie, oraz Stowarzyszenia „Towarzystwo Kampinoskie” złożyli kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym poległych w czasie Powstania Styczniowego.

Następnie głos zabrała Wójt Monika Ciurzyńska, która w imieniu organizatorów podziękowała ks. Bogusławowi, Pocztom Sztandarowym z jednostek OSP z terenu Gminy oraz mieszkańcom za obecność i pamięć o bohaterskiej postawie Powstańców Styczniowych. Wskazała, że był to największy zryw narodowowyzwoleńczy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Pomimo klęski militarnej, umocniło ono polską świadomość narodową, miało też wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 159. lat to również okazja do przeżywania historii w wymiarze lokalnym, gdyż wciąż tak wiele pamiątek zachowało się na ziemi kampinoskiej. Wójt na zakończenie dodała, że powstańcy walczyli w imię idei Rzeczpospolitej Trojga Narodów – Polski, Litwy i Rusi. Był to akt wielkiego poczucia obywatelskiej podmiotowości, a my dziś żyjący z tego dziedzictwa winniśmy wyciągać wnioski i dbać o naszą wspólnotę; gminną, samorządową, o Polskę.

Dziękujemy wszystkim przybyłym zaproszonym gościom i mieszkańcom za uczestnictwo, a tym samym wkład w budowanie i kultywowanie tożsamości narodowej, bez której my Polacy nie przetrwalibyśmy tych nieraz tragicznych i burzliwych dziejów naszej państwowości.

Udostępnij