Imieniny: Gwidona, Leonii, Niny

KOMISJE RADY GMINY KAMPINOS

W trakcie obrad II Sesji Rady Gminy Kampinos ukonstytuowały się komisje stałe Rady, których w bieżącej kadencji będzie 5. Radni zdecydowali też o powołaniu składów osobowych poszczególnych Komisji merytorycznych. Składy Komisji liczą od 5 do 7 radnych w każdej.

Udostępnij

Komisja Rewizyjna:

1. Eryk Zaleski – Przewodniczący

2. Martyna Paduch

3. Wioletta Pajdak

4. Mikołaj Stępniak

5. Agata Barcińska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Mikołaj Stępniak – Przewodniczący

2. Sylwester Ciurzyński

3. Julita Szlęzak-Kwitkiewicz

4. Sylwester Jusiński

5. Martyna Paduch

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

1. Aleksandra Urbańska – Przewodnicząca

2. Agata Barcińska

3. Sylwia Dudek

4. Eryk Zaleski

5. Sylwester Jusiński

6. Adam Tomczak

7. Łukasz Łopaciński

Komisja Oświaty, Spraw społecznych, Kultury i Sportu

1. Agnieszka Błażejewska – Przewodnicząca

2. Sylwia Dudek

3. Wioletta Pajdak

4. Julita Szlęzak-Kwitkiewicz

5. Marzena Skierkowska

6. Aleksandra Urbańska

7. Grzegorz Perkowski

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa

1. Marzena Skierkowska – Przewodnicząca

2. Sylwester Ciurzyński

3. Adam Tomczak

4. Grzegorz Perkowski

5. Łukasz Łopaciński

Udostępnij