Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Konkurs – Akcja Reanimacja i Moc Ratowania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w Konkursie pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”, który kierowany jest do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej i ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego z obszarów wiejskich

Udostępnij

Konkurs trwa od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba filmująca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca ratownikiem medycznym (ZRM), bądź strażakiem (OSP) z obszaru wiejskiego – z wyjątkiem pracowników ARiMR oraz osób będących członkami ich najbliższych rodzin (tj. mąż, żona, dzieci, rodzice), w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym.

Każdy z Uczestników Konkursu – autor filmiku może nadesłać maksymalnie 1 pracę (filmik). Z każdego ZRM i OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone.

Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon).

Filmiki powinny być zapisane w formacie MP4.

Filmik musi być wykonany samodzielnie. Udział w nim mogą brać inni ratownicy medyczni bądź strażacy reprezentujący dany oddział ZRM lub OSP z obszaru wiejskiego, jako tzw. osoby trzecie (np. odgrywając rolę poszkodowanego/ reanimującego). źródło: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pt-akcja-reanimacja-i-moc-ratowania.html

Udostępnij