Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

Konsultacje społeczne

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Udostępnij

Konsultacje projektów uchwał w sprawie:

  1. określenia organizacji i trybu działania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Kampinos oraz trybu powoływania jej członków;
  2. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Projekty uchwał zostały zamieszczone  zakładce „Konsultacje Społeczne”.  Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu uwag, do dnia 7 kwietnia do godziny 15.00 (liczy się data wpływu uwag do Sekretariatu Urzędu). Uwagi, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

http://www.bip.kampinos.pl/kat/id/557

Udostępnij